MEDIATION

MEDIATION

Alternatieve wijze van geschillen oplossen

Binnen de rechtspraktijk wordt steeds meer aandacht gegeven aan een alternatieve wijze van geschillen oplossen, genaamd mediation. Bijna alle rechtbanken stimuleren de procederende partijen eerst mediation te proberen voordat verder wordt geprocedeerd.

Juridische advisering

Met juridische advisering werken we aan het voorkomen van problemen in de toekomst, met onze procesvoering werken we aan het verkrijgen van recht, met mediation werken we aan het oplossen van conflicten via het herstel van de directe communicatie tussen partijen. Wij begeleiden onze cliënten in het mediation proces met juridische informatie en bieden ondersteuning in het veelal van de mens veel vergende proces. Dit vanuit ons motto: beter voorkómen dan vóórkomen.

Werkbare oplossing voor de toekomst

Mediation is de methode om geschillen door middel van een professioneel begeleid overleg, met elkaar op te lossen. Het werkt uitstekend als partijen op een snelle en relatief goedkope wijze, met behoud van hun eigen waarden en behoeften, tot een oplossing wensen te komen. Geen absoluut juridisch gelijk over het verleden, maar een werkbare oplossing voor de toekomst. Kenmerken van het mediation proces zijn o.m. vrijwilligheid (u bent de baas in het proces, de mediator de baas van het proces), vertrouwelijkheid (geheimhouding) en de vaststellingsovereenkomst (uw eigen oplossing vastgelegd in een juridisch correcte overeenkomst). Verder vormen niet alleen de zakelijke feiten, maar ook de gevoelselementen en de persoonlijke belangen onderdelen van de gezamenlijke oplossing. 

Voorbeelden van mediation toepassingen

Echtscheiding

Bij echtscheiding het begeleid onderhandelen en maken van afspraken over: omgangsregeling, kinderalimentatie, partneralimentatie, gebruik/verkoop van echtelijke woning, splitsing vermogen en goederen, gezamenlijk gedreven onderneming, pensioen, etc.

Beëindiging van samenwerking

Bij beëindiging van samenwerking van een BV, VOF of maatschap: verdeling klanten, eigendomsrechten, beëindiging aansprakelijkheden, garantietermijnen, financiële afrekening, concurrentiebeding, termijnen, communicatie aan derden, etc.

Arbeidsconflicten

Bij arbeidsconflicten het begeleid zoeken naar alternatieve oplossingen voor: een geëscaleerd conflict op de afdeling, bij een baas/medewerker conflict, bij situationeel arbeidsongeschiktheid, maar ook het uitwerken van een wederzijds acceptabele beëindiging van de arbeidsrelatie.

 

Business to business

Bij business to business conflicten ter zake van oplevering, kwaliteit, declaratie/facturatie, service, nakoming en samenwerking.